اصفهان

فروشگاه شماره ۱ : اصفهان خیابان کاوه سه راه ملکشهر خیابان بهارستان شرقی نبش کوچه ۱۷(صفا)

تلفن : ۳۴۴۲۹۱۶۱-۰۳۱

فروشگاه شماره ۲ :اصفهان خیابان توحید میانی مجتمع تیراژه  طبقه ۳ واحد۹

تلفن : ۳۶۲۶۴۷۰۶-۰۳۱