تبدیل واحدهای مهم و کاربردی در تاسیسات

ارسال شده در
تبدیل واحدهای مهم و کاربردی در تاسیساتReviewed by Green on Oct 4Rating:

Power(قدرت):

TR (تن تبرید)×۱۲۰۰۰ =Btu/hr

Btu/hr ÷ ۳٫۹۷ = Kcal/hr

Btu/hr × ۰٫۲۹۲۸۷ = Watts

HP × ۰٫۷۳۵ = Kw

Flow Rate(Volume) (دبی):

۳/hr × ۴٫۴ = GPM

Gallons × ۳٫۷۸۵ = Lit

CFM ÷ ۰٫۶ = M3/hr

Pressure (فشار):

Atm (آتمسفر) × ۱۴٫۷ = Psi

Bar × ۱۴٫۵ = Psi

Bar × ۱۰٫۲ = m.H2o (مترستون آب)

Bar × ۴۰۱٫۵= In.H2o (اینچ ستون آب)

 Temprature (دما):

F= 1.8C + 32 درجه فارنهایت

C= F – 32 / 1.8 درجه سانتیگراد