اخبار و مقالات

همایش تهویه مطبوع گرین در قزوین

شرکت پشم شیشه پارس، نماینده انحصاری «تهویه مطبوع گرین» در ایران ،۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۶، سمیناری را در قزوین برگزار و محصولات خود را بیش از پیش به جامعه تأسیسات استان قزوین معرفی نمود. سبد کالایی متنوع این محصولات شامل انواع چیلرهای تراکمی و سانتریفیوژ، انواع فن‌کوئل، کولرهای گازی، داکت اسپلیت ها و سیستم‌های VRF …

همایش تهویه مطبوع گرین در تبریز

گزارش سمینار تخصصی تهویه مطبوع گرین در استان آذربایجان شرقی شرکت پشم شیشه پارس، نماینده انحصاری «تهویه مطبوع گرین» در ایران ،۷ بهمن ماه ۱۳۹۶، سمیناری را در تبریز برگزار و محصولات خود را بیش از پیش به جامعه تأسیسات استان  آذربایجان شرقی معرفی نمود. سبد کالایی متنوع این محصولات شامل انواع چیلرهای تراکمی و …

همایش تهویه مطبوع گرین در کرمان

گزارش سمینار تخصصی تهویه مطبوع گرین در استان کرمان شرکت پشم شیشه پارس، نماینده انحصاری «تهویه مطبوع گرین» در ایران ،۳ بهمن ماه ۱۳۹۶، سمیناری را در کرمان برگزار و محصولات خود را بیش از پیش به جامعه تأسیسات استان کرمان معرفی نمود. سبد کالایی متنوع این محصولات شامل انواع چیلرهای تراکمی و سانتریفیوژ، انواع …

همایش تهویه مطبوع گرین در یزد

گزارش سمینار تخصصی تهویه مطبوع گرین در استان یزد شرکت پشم شیشه پارس، نماینده انحصاری «تهویه مطبوع گرین» در ایران ، ۲ بهمن ماه ۱۳۹۶، سمیناری را در یزد برگزار و محصولات خود را بیش از پیش به جامعه تأسیسات استان یزد معرفی نمود. سبد کالایی متنوع این محصولات شامل انواع چیلرهای تراکمی و سانتریفیوژ، …

همایش تهویه گرین در اهواز

گزارش سمینار تخصصی تهویه مطبوع گرین در استان اهواز شرکت پشم شیشه پارس، نماینده انحصاری «تهویه مطبوع گرین» در ایران ، ۲۶ دی ماه ۱۳۹۶، سمیناری را در اهواز برگزار و محصولات خود را بیش از پیش به جامعه تأسیسات استان اهواز معرفی نمود. سبد کالایی متنوع این محصولات شامل انواع چیلرهای تراکمی و سانتریفیوژ، …

همایش تهویه مطبوع گرین در اصفهان

گزارش سمینار تخصصی تهویه مطبوع گرین در استان اصفهان شرکت پشم شیشه پارس، نماینده انحصاری «تهویه مطبوع گرین» در ایران ، ۲۰ دی ماه ۱۳۹۶، سمیناری را در اصفهان برگزار و محصولات خود را بیش از پیش به جامعه تأسیسات استان اصفهان معرفی نمود. سبد کالایی متنوع این محصولات شامل انواع چیلرهای تراکمی و سانتریفیوژ، …

همایش تهویه مطبوع گرین در مازندران

گزارش سمینار تخصصی تهویه مطبوع گرین در استان مازندران شرکت پشم شیشه پارس، نماینده انحصاری «تهویه مطبوع گرین» در ایران ،۱۱ دی ماه ۱۳۹۶، سمیناری را در مازندران برگزار و محصولات خود را بیش از پیش به جامعه تأسیسات استان مازندران معرفی نمود. سبد کالایی متنوع این محصولات شامل انواع چیلرهای تراکمی و سانتریفیوژ، انواع …

همایش تهویه مطبوع گرین در تهران

گزارش سمینار تخصصی تهویه مطبوع گرین در استان  تهران شرکت پشم شیشه پارس، نماینده انحصاری «تهویه مطبوع گرین» در ایران ،۷ دی ماه ۱۳۹۶، سمیناری را در تهران برگزار و محصولات خود را بیش از پیش به جامعه تأسیسات استان تهران معرفی نمود. سبد کالایی متنوع این محصولات شامل انواع چیلرهای تراکمی و سانتریفیوژ، انواع …

همایش تهویه مطبوع گرین در قم

گزارش سمینار تخصصی تهویه مطبوع گرین در استان قم شرکت پشم شیشه پارس، نماینده انحصاری «تهویه مطبوع گرین» در ایران ،۲۶ آذر ماه ۱۳۹۶، سمیناری را در قم برگزار و محصولات خود را بیش از پیش به جامعه تأسیسات استان قم معرفی نمود. سبد کالایی متنوع این محصولات شامل انواع چیلرهای تراکمی و سانتریفیوژ، انواع …

همایش تهویه مطبوع گرین در مشهد مقدس

    گزارش سمینار تخصصی تهویه مطبوع گرین در استان خراسان رضوی شرکت پشم شیشه پارس، نماینده انحصاری «تهویه مطبوع گرین» در ایران، ۲۱ آذر ماه ۱۳۹۶، سمیناری را در مشهد مقدس برگزار و محصولات خود را بیش از پیش به جامعه تأسیسات استان خراسان رضوی معرفی نمود. سبد کالایی متنوع این محصولات شامل انواع …