VRF

سیستم های VRF گرین که با نام تجاری GRV(GREEN REFRIGRANT VARIABLE) به بازار جهانی تهویه مطبوع معرفی شده اند، یکی از محصولات دوستدار محیط زیست اند؛ راندمان بسیار بالا و انطباق با استانداردهای محیط زیست از عوامل موفقیت این سیستم در بازارهای جهانی است.

یونیت داخلی سقفی توکار با فشار استاتیک بالا
یونیت داخلی سقفی توکار با فشار استاتیک متوسط
یونیت داخلی سقفی توکار باریک
یونیت داخلی دیواری
یونیت داخلی سقفی-زمینی
یونیت داخلی کاستی دو طرفه
یونیت داخلی کاستی یک طرفه
یونیت داخلی کاستی چهار طرفه
Mini GRV