اسپلیت دیواری (On/Off-R22)

اسپلیت دیواری (On/Off-R22)Reviewed by Green on Sep 11Rating:
  • قابلیت سرمایش و گرمایش
  • دارای فیلتر چندگانه جهت تصفیه هوا
  • کمپرسور روتاری و مصرف برق کم
  • پرتاب باد تا ۱۵ متر
  • لوله مسی و کابل و نصب رایگان
مدل GWS-H09P1T1B GWS-H12P1T1B GWS-H18P1T1B GWS-H24P1T1B GWS-H30P1T1B GWS-H36P1T1B
منبع برق V,Hz,Ø ۲۲۰-۲۴۰/۵۰/۱ ۲۲۰-۲۴۰/۵۰/۱ ۲۲۰-۲۴۰/۵۰/۱ ۲۲۰-۲۴۰/۵۰/۱ ۲۲۰-۲۴۰/۵۰/۱ ۲۲۰-۲۴۰/۵۰/۱
ظرفیت گرمایش/سرمایش Btu/h ۹۰۰۰/۹۵۰۰ ۱۲۰۰۰/۱۲۵۰۰ ۱۸۰۰۰/۱۸۵۰۰ ۲۴۰۰۰/۲۴۵۰۰ ۳۰۰۰۰/۳۰۵۰۰ ۳۵۰۰۰/۳۶۰۰۰
مشخصات الکتریکی مصرف برق در حالت گرمایش/سرمایش kW ۰٫۸۴/۰٫۷۹ ۱٫۱۳/۱٫۰۵  

۱٫۷۱/۱٫۵۶

 

۲٫۳/۲٫۰۸

 

۲٫۹/۲٫۶

 

۳٫۴/۳٫۰۷

جریان در حالت گرمایش/سرمایش A ۳٫۸۱/۳٫۵۹ ۵٫۱۳/۴٫۷۷ ۷٫۷۷/۷٫۰۹ ۱۰٫۴۵/۹٫۴۵ ۱۳٫۱۸/۱۱٫۸۱ ۱۵٫۴۵/۱۳٫۹۵
ضریب عملکرد EER/COP W/W ۳٫۱۴/۳٫۵۱ ۳٫۱۲/۳٫۴۹ ۳٫۰۹/۳٫۴۷ ۳٫۰۶/۳٫۴۵ ۳٫۰۳/۳٫۴۳ ۳٫۰۲/۳٫۴۳
سطح صدا db ۳۸ ۳۹ ۴۶ ۴۸ ۴۸ ۴۹
ابعاد یوینت داخلی (W*H*D) mm ۷۰۰*۲۸۵*۱۸۸ ۷۶۰*۲۹۰*۲۱۰ ۹۱۰*۳۱۵*۲۳۰ ۱۰۸۲*۳۳۵*۲۳۵ ۱۰۸۲*۳۳۵*۲۳۵ ۱۰۸۲*۳۳۵*۲۳۵
ابعاد یوینت داخلی(بسته بندی) (W*H*D) mm ۷۳۰*۳۳۰*۲۵۰ ۸۰۰*۳۴۵*۲۶۵ ۹۶۰*۴۰۰*۳۱۰ ۱۱۶۰*۴۰۰*۳۰۵ ۱۱۶۰*۴۰۰*۳۰۵ ۱۱۶۰*۴۰۰*۳۰۵
ابعاد یوینت خارجی (W*H*D) mm ۶۶۳*۴۲۱*۲۵۴ ۷۰۰*۵۰۰*۲۲۵ ۷۹۵*۵۲۵*۲۹۰ ۸۰۰*۶۹۰*۳۰۰ ۸۰۰*۶۹۰*۳۰۰ ۹۰۲*۷۹۵*۳۳۲
ابعاد یوینت خارجی(بسته بندی) (W*H*D) mm ۷۶۰*۳۴۵*۴۸۰ ۸۳۵*۳۳۵*۵۴۵ ۹۲۰*۴۰۰*۶۲۰ ۹۳۵*۴۱۵*۷۶۰ ۹۳۵*۴۱۵*۷۶۰ ۱۰۳۰*۴۳۰*۸۶۰
وزن(یونیت خارجی/یونیت داخلی) Kg ۶٫۵/۲۲ ۷/۲۵ ۱۲/۳۶ ۱۴/۴۵ ۱۶/۵۰ ۱۸/۶۷
قطر لوله کشی گاز/مایع mm ۶٫۳۵/۹٫۵۲ ۶٫۳۵/۹٫۵۲ ۶٫۳۵/۱۲٫۷ ۶٫۳۵/۱۵٫۸۸ ۶٫۳۵/۱۵٫۸۸ ۹٫۵۲/۱۵٫۸۸
حداکثر طول لوله کشی m ۷ ۹ ۱۲ ۱۵ ۱۵ ۱۵
حداکثر ارتفاع لوله کشی m ۵ ۵ ۷ ۱۰ ۱۰ ۱۰