اسپلیت دیواری (On/Off-R22)

اسپلیت دیواری (On/Off-R22)Reviewed by Green on Sep 11Rating:
  • قابلیت سرمایش و گرمایش
  • دارای فیلتر چندگانه جهت تصفیه هوا
  • کمپرسور روتاری و مصرف برق کم
  • پرتاب باد تا ۱۵ متر
  • لوله مسی و کابل و نصب رایگان
مدلGWS-H09P1T1BGWS-H12P1T1BGWS-H18P1T1BGWS-H24P1T1BGWS-H30P1T1BGWS-H36P1T1B
منبع برقV,Hz,Ø۲۲۰-۲۴۰/۵۰/۱۲۲۰-۲۴۰/۵۰/۱۲۲۰-۲۴۰/۵۰/۱۲۲۰-۲۴۰/۵۰/۱۲۲۰-۲۴۰/۵۰/۱۲۲۰-۲۴۰/۵۰/۱
ظرفیتگرمایش/سرمایشBtu/h۹۰۰۰/۹۵۰۰۱۲۰۰۰/۱۲۵۰۰۱۸۰۰۰/۱۸۵۰۰۲۴۰۰۰/۲۴۵۰۰۳۰۰۰۰/۳۰۵۰۰۳۵۰۰۰/۳۶۰۰۰
مشخصات الکتریکیمصرف برق در حالت گرمایش/سرمایشkW۰٫۸۴/۰٫۷۹۱٫۱۳/۱٫۰۵ 

۱٫۷۱/۱٫۵۶

 

۲٫۳/۲٫۰۸

 

۲٫۹/۲٫۶

 

۳٫۴/۳٫۰۷

جریان در حالت گرمایش/سرمایشA۳٫۸۱/۳٫۵۹۵٫۱۳/۴٫۷۷۷٫۷۷/۷٫۰۹۱۰٫۴۵/۹٫۴۵۱۳٫۱۸/۱۱٫۸۱۱۵٫۴۵/۱۳٫۹۵
ضریب عملکردEER/COPW/W۳٫۱۴/۳٫۵۱۳٫۱۲/۳٫۴۹۳٫۰۹/۳٫۴۷۳٫۰۶/۳٫۴۵۳٫۰۳/۳٫۴۳۳٫۰۲/۳٫۴۳
سطح صداdb۳۸۳۹۴۶۴۸۴۸۴۹
ابعاد یوینت داخلی (W*H*D)mm۷۰۰*۲۸۵*۱۸۸۷۶۰*۲۹۰*۲۱۰۹۱۰*۳۱۵*۲۳۰۱۰۸۲*۳۳۵*۲۳۵۱۰۸۲*۳۳۵*۲۳۵۱۰۸۲*۳۳۵*۲۳۵
ابعاد یوینت داخلی(بسته بندی) (W*H*D)mm۷۳۰*۳۳۰*۲۵۰۸۰۰*۳۴۵*۲۶۵۹۶۰*۴۰۰*۳۱۰۱۱۶۰*۴۰۰*۳۰۵۱۱۶۰*۴۰۰*۳۰۵۱۱۶۰*۴۰۰*۳۰۵
ابعاد یوینت خارجی (W*H*D)mm۶۶۳*۴۲۱*۲۵۴۷۰۰*۵۰۰*۲۲۵۷۹۵*۵۲۵*۲۹۰۸۰۰*۶۹۰*۳۰۰۸۰۰*۶۹۰*۳۰۰۹۰۲*۷۹۵*۳۳۲
ابعاد یوینت خارجی(بسته بندی) (W*H*D)mm۷۶۰*۳۴۵*۴۸۰۸۳۵*۳۳۵*۵۴۵۹۲۰*۴۰۰*۶۲۰۹۳۵*۴۱۵*۷۶۰۹۳۵*۴۱۵*۷۶۰۱۰۳۰*۴۳۰*۸۶۰
وزن(یونیت خارجی/یونیت داخلی)Kg۶٫۵/۲۲۷/۲۵۱۲/۳۶۱۴/۴۵۱۶/۵۰۱۸/۶۷
قطر لوله کشیگاز/مایعmm۶٫۳۵/۹٫۵۲۶٫۳۵/۹٫۵۲۶٫۳۵/۱۲٫۷۶٫۳۵/۱۵٫۸۸۶٫۳۵/۱۵٫۸۸۹٫۵۲/۱۵٫۸۸
حداکثر طول لوله کشیm۷۹۱۲۱۵۱۵۱۵
حداکثر ارتفاع لوله کشیm۵۵۷۱۰۱۰۱۰