اسپلیت کاستی چهار طرفه (On/Off-R22)

اسپلیت کاستی چهار طرفه (On/Off-R22)Reviewed by Green on Sep 11Rating:
  • قابلیت اتصال به هوای تازه
  • دارای نمایشگر دیجیتال
  • دارای پمپ درین با دهانه پمپاژ ۱۲۰۰ میلی متر
  • ارتفاع مناسب جهت نصب
مدل GCS-18P1T1BGCS-24P1T1BGCS-30P1T1BGCS-36P1T1BGCS-48P3T1B
منبع برقV,Hz,Ø۲۲۰-۲۴۰,۵۰,۱۲۲۰-۲۴۰,۵۰,۱۲۲۰-۲۴۰,۵۰,۱۲۲۰-۲۴۰,۵۰,۱۳۸۰-۴۱۵,۵۰,۳
ظرفیتگرمایش/سرمایشBtu/h۱۸۰۰۰/۱۹۱۰۰۲۴۰۰۰/۲۷۰۰۰۳۰۰۰۰/۳۱۷۰۰۳۶۰۰۰/۳۷۵۰۰۴۸۰۰۰/۵۱۲۰۰
مشخصات الکتریکیمصرف برق در حالت گرمایش/سرمایشkW۱٫۸۵/۱٫۷۲٫۵۶/۲٫۴۸۳٫۱۵/۳۳٫۵۲/۳٫۴۵۵٫۲۱/۵٫۱۹
جریان در حالت گرمایش/سرمایشA۸٫۶/۸٫۰۵۱۲٫۴۳/۱۱٫۸۱۴٫۸/۱۴٫۱۱۷/۱۶٫۵۱۰/۹٫۸
ضریب عملکردEER/COPW/W۲٫۸۶/۳٫۲۹۲٫۷۵/۳٫۱۹۲٫۸/۳٫۱۳٫۰۱/۳٫۱۹۲٫۷۱/۲٫۸۹
گردش هواm3/h۸۵۰/۶۸۰/۵۹۵۱۱۰۰/۸۸۰/۷۷۰۱۵۰۰/۱۲۰۰/۱۰۵۰۱۵۰۰/۱۲۰۰/۱۰۵۰۱۸۰۰/۱۴۴۰/۱۲۶۰
سطح صداdB(A)۴۱/۳۸/۳۲۴۵/۴۲/۳۴۴۸/۴۵/۳۹۴۸/۴۵/۳۹۵۰/۴۷/۴۱
ابعاد یوینت داخلی (W*H*D)mm۶۱۵*۶۱۵*۲۶۳۸۳۵*۸۳۵*۲۵۰۸۳۵*۸۳۵*۲۵۰۸۳۵*۸۳۵*۲۵۰۸۳۵*۸۳۵*۲۹۰
ابعاد یوینت خارجی (W*H*D)mm۸۰۰*۳۰۰*۵۹۰۸۰۰*۳۰۰*۶۹۰۹۰۰*۳۲۰*۷۹۰۹۰۳*۳۵۴*۸۵۷۹۴۵*۳۴۰*۱۲۵۵
وزن(یونیت خارجی/یونیت داخلی)Kg۱۸/۴۵۲۴/۵۶۲۴/۶۴۲۴/۸۶۲۶٫۵/۹۷
رنج دمایی کارکرد°C-۱۰-۵۵
قطر لوله کشیگاز/مایع/درینmm۶٫۳۵/۱۲٫۷/۳/۴”۹٫۵۲/۱۵٫۸۸/۳/۴”۹٫۵۲/۱۵٫۸۸/۳/۴”۹٫۵۲/۱۵٫۸۸/۳/۴”۹٫۵۲/۱۹٫۰۵/۳/۴”
حداکثر طول لوله کشی/حداکثر ارتفاع لوله کشیm۱۵/۴۰۱۵/۴۰۲۵/۵۰۲۵/۵۰۳۰/۵۰
سیم کشییونیت داخلیmm2۳*۲٫۵///۳*۱
یونیت خارجیmm2/۳*۴۳*۴۳*۴۵*۴
کابل سیگنالmm2۳*۲٫۵+۲*۱۳*۱+۳*۱۳*۱+۳*۱۳*۱+۳*۱۲*۱