اسپلیت کانالی کم مصرف (R410a)

اسپلیت کانالی کم مصرف (R410a)Reviewed by Green on Sep 11Rating:
  • ارتفاع بسیار مناسب جهت نصب
  • قابلیت نصب هوای برگشت و کانال هوای تازه
  • قابلیت تغییر دریچه مکش هوا
  • مجهز به فیلتر جهت افزایش کیفیت هوا
مدل GDS-18P1T1AGDS-24P1T1AGDS-30P1T1AGDS-36P1T1AGDS-48P3T1AGDS-60P3T1A
منبع برقV,Hz,Ø۲۲۰-۲۴۰,۵۰,۱۲۲۰-۲۴۰,۵۰,۱۲۲۰-۲۴۰,۵۰,۱۲۲۰-۲۴۰,۵۰,۱۳۸۰-۴۱۵,۵۰,۳۳۸۰-۴۱۵,۵۰,۳
ظرفیتگرمایش/سرمایشBtu/h۱۸۰۰۰/۱۹۰۰۰۲۴۰۰۰/۲۷۰۰۰۳۰۰۰۰/۳۳۰۰۰۳۶۰۰۰/۳۷۵۰۰۴۸۰۰۰/۵۱۰۰۰۶۰۰۰۰/۶۳۰۰۰
مشخصات الکتریکیمصرف برق در حالت گرمایش/سرمایشkW۱٫۵۷/۱٫۵۴۲٫۲/۲٫۱۶۲٫۸۳/۲٫۸۲۳٫۰۸۶/۳٫۱۶۴٫۲۹/۴٫۲۴٫۹۸/۴٫۹۴
جریان در حالت گرمایش/سرمایشA۷٫۵۵/۷٫۴۱۰٫۶/۱۰٫۳۶۱۲٫۸/۱۲٫۷۹۱۴٫۷۷/۱۵٫۱۶۷٫۵۷/۷٫۴۵۸٫۶/۸٫۴۲
ضریب عملکردEER/COPW/W۳٫۲۳/۳٫۶۲۳٫۲۵/۳٫۶۵۳٫۱۰/۳٫۴۳۳٫۲۴/۳٫۶۳۳٫۲۶/۳٫۶۹۳٫۲۱/۳٫۶۴
گردش هواm3/h۹۵۰/۷۶۰/۶۶۵۱۲۰۰/۹۶۰/۸۴۰۱۷۰۰/۱۴۴۵/۱۱۹۰۱۵۰۰/۱۲۰۰/۱۰۵۰۲۰۰۰/۱۶۰۰/۱۴۰۰۲۰۰۰/۱۶۰۰/۱۴۰۰
سطح صداdB(A)۴۴/۴۱/۳۵۴۷/۴۴/۳۸۵۰/۴۷/۴۱۵۰/۴۷/۴۱۵۳/۵۰/۴۴۵۳/۵۰/۴۴
فشار استاتیکیPa۵۰/۸۰۵۰/۸۰۵۰/۸۰۵۰/۸۰۵۰/۸۰۵۰/۸۰
ابعاد یوینت داخلی (W*H*D)mm۸۹۰*۷۸۵*۲۹۰۸۹۰*۷۸۵*۲۹۰۸۹۰*۷۸۵*۲۹۰۸۹۰*۷۸۵*۲۹۰۱۲۵۰*۷۸۵*۲۹۰۱۲۵۰*۷۸۵*۲۹۰
ابعاد یوینت خارجی (W*H*D)mm۸۰۰*۳۰۰*۵۹۰۸۰۰*۳۰۰*۶۹۰۹۰۰*۳۲۰*۷۹۰۹۰۰*۳۲۰*۷۹۰۹۴۰*۳۶۸*۱۳۶۶۹۴۰*۳۶۸*۱۳۶۶
وزن(یونیت خارجی/یونیت داخلی)Kg۳۴/۴۵۳۶/۵۶۳۶/۶۲۳۶/۶۲۵۲/۱۱۰۵۲/۱۱۰
رنج دمایی کارکرد°C-۱۵-۴۷
قطر لوله کشیگاز/مایع/درینmm۶٫۳۵/۱۲٫۷/۳/۴”۹٫۵۲/۱۵٫۸۸/۳/۴”۹٫۵۲/۱۵٫۸۸/۳/۴”۹٫۵۲/۱۵٫۸۸/۳/۴”۹٫۵۲/۱۹٫۰۵/۳/۴”۹٫۵۲/۱۹٫۰۵/۳/۴”
حداکثر طول لوله کشی/حداکثر ارتفاع لوله کشیm۱۵/۲۰۱۵/۳۰۲۰/۳۰۲۰/۳۰۳۰/۵۰۳۰/۵۰
سیم کشییونیت داخلیmm2۳*۱۳*۱۳*۱۳*۱۳*۱۳*۱
یونیت خارجیmm2۳*۲٫۵۳*۲٫۵۳*۲٫۵۳*۲٫۵۵*۱٫۵۵*۱٫۵
کابل سیگنالmm2۲*۱۲*۱۲*۱۲*۱۲*۱۲*۱