اسپلیت کانالی (On/Off-R22)

اسپلیت کانالی (On/Off-R22)Reviewed by Green on Sep 11Rating:
  • ارتفاع بسیار مناسب جهت نصب
  • قابلیت نصب هوای برگشت و کانال هوای تازه
  • قابلیت تغییر دریچه مکش هوا
  • مجهز به فیلتر جهت افزایش کیفیت هوا
مدلGDS-18P1T3BGDS-24P1T3BGDS-30P1T3BGDS-36P1T3BGDS-48P3T3BGDS-60P3T3B
منبع برقV,Hz,Ø۲۲۰-۲۴۰,۵۰,۱۲۲۰-۲۴۰,۵۰,۱۲۲۰-۲۴۰,۵۰,۱۲۲۰-۲۴۰,۵۰,۱۳۸۰-۴۱۵,۵۰,۳۳۸۰-۴۱۵,۵۰,۳
ظرفیتگرمایش/سرمایشBtu/h۱۸۰۰۰/۱۹۲۰۰۲۴۰۰۰/۲۶۹۰۰۳۰۰۰۰/۳۱۷۰۰۳۶۰۰۰/۳۷۵۰۰۴۸۰۰۰/۵۱۲۰۰۵۵۰۰۰/۶۰۰۰۰
مشخصات الکتریکیمصرف برق در حالت گرمایش/سرمایشkW۱٫۸۵/۱٫۷۲٫۵۶/۲٫۴۸۳٫۱۵/۳۳٫۵۲/۳٫۴۵۵٫۲۱/۵٫۱۹۵٫۹۳/۶٫۲۰
جریان در حالت گرمایش/سرمایشA۸٫۶/۸٫۰۵۱۲٫۴۳/۱۱٫۸۱۴٫۸/۱۴٫۱۱۷/۱۶٫۵۱۰/۹٫۸۱۱٫۲۹/۱۱٫۸
ضریب عملکردEER/COPW/W۲٫۸۶/۳٫۲۹۲٫۷۵/۳٫۱۹۲٫۸/۳٫۱۳٫۰۱/۳٫۱۹۲٫۷۱/۲٫۸۹۲٫۷۹/۲٫۸۴
گردش هواm3/h۹۵۰/۷۶۰/۶۶۵۱۲۰۰/۹۶۰/۸۴۰۱۵۰۰/۱۲۰۰/۱۰۵۰۱۵۰۰/۱۲۰۰/۱۰۵۰۲۰۰۰/۱۶۰۰/۱۴۰۰۲۰۰۰/۱۶۰۰/۱۴۰۰
سطح صداdB(A)۴۴/۴۱/۳۵۴۷/۴۴/۳۸۵۰/۴۷/۴۱۵۰/۴۷/۴۱۵۳/۵۰/۴۴۵۳/۵۰/۴۴
فشار استاتیکیPa۵۰/۸۰۵۰/۸۰۵۰/۸۰۵۰/۸۰۵۰/۸۰۵۰/۸۰
ابعاد یوینت داخلی (W*H*D)mm۸۹۰*۷۸۵*۲۹۰۸۹۰*۷۸۵*۲۹۰۸۹۰*۷۸۵*۲۹۰۸۹۰*۷۸۵*۲۹۰۱۲۵۰*۷۸۵*۲۹۰۱۲۵۰*۷۸۵*۲۹۰
ابعاد یوینت خارجی (W*H*D)mm۸۰۰*۳۰۰*۵۹۰۸۰۰*۳۰۰*۶۹۰۹۰۰*۳۲۰*۷۹۰۹۰۳*۳۵۴*۸۵۷۹۴۵*۳۴۰*۱۲۵۵۹۴۵*۳۴۰*۱۲۵۵
وزن(یونیت خارجی/یونیت داخلی)Kg۳۴/۴۵۳۶/۵۶۳۶/۶۴۳۶/۸۶۵۲/۹۷۵۲/۱۰۵
قطر لوله کشیگاز/مایع/درینmm۶٫۳۵/۱۲٫۷/۳/۴”۹٫۵۲/۱۵٫۸۸/۳/۴”۹٫۵۲/۱۵٫۸۸/۳/۴”۹٫۵۲/۱۵٫۸۸/۳/۴”۹٫۵۲/۱۹٫۰۵/۳/۴”۹٫۵۲/۱۹٫۰۵/۳/۴”
حداکثر طول لوله کشی/حداکثر ارتفاع لوله کشیm۱۵/۴۰۱۵/۴۰۲۵/۵۰۲۵/۵۰۳۰/۵۰۳۰/۵۰
رنج دمایی کارکرد°C-۱۰-۵۵
سیم کشییونیت داخلیmm2۳*۲٫۵///۳*۱۳*۱
یونیت خارجیmm2/۳*۴۳*۴۳*۴۵*۴۵*۴
کابل سیگنالmm2۳*۲٫۵+۲*۱۳*۱+۳*۱۳*۱+۳*۱۳*۱+۳*۱۲*۱۲*۱