فن کویل کاستی چهار طرفه

فن کویل کاستی چهار طرفهReviewed by Green on Sep 10Rating:
 • قابلیت اتصال به هوای تازه
 • دارای ریموت کنترل بی سیم
 • دارای پمپ درین با دهانه پمپاژحداقل ۸۰۰  میلی متر
 • فن گریز از مرکز
 • کم صدا
 • تعمیر و نگهداری آسان
 • قابلیت عیب یابی به صورت کدینگ
 • فن سه سرعته
 • دارای تایمر روشن و خاموش
 • دارای Auto start
 • فیلتر قابل شستشو
ModelG4WF300P1G4WF400P1G4WF500P1G4WF600P1
Air VolumeHi SpeedCFM۳۰۰۴۰۰۵۰۰۶۰۰
Medium SpeedCFM۲۲۵۳۰۰۳۷۵۴۵۰
Low SpeedCFM۱۵۰۲۰۰۲۵۰۳۰۰
 

 

 

Cooling Capacity

Hi SpeedW۲۷۱۲۳۶۱۸۴۵۱۴۵۴۰۶
Medium SpeedW۲۳۰۵۳۰۷۵۳۸۳۷۴۵۹۵
Low SpeedW۱۷۶۳۲۳۵۲۲۹۳۴۳۵۱۴
Heating CapacityHi SpeedW۴۰۷۰۵۴۱۸۶۷۶۷۸۱۱۵
Medium SpeedW۳۴۶۰۴۶۰۵۵۷۵۲۶۸۹۸
Low SpeedW۲۴۶۴۳۵۲۲۴۳۹۹۵۲۷۵
Noise LeveldB(A)≤۳۹≤۴۰≤۴۲≤۴۴
Fan MotorFan Quantity۱۱۱۱
Motor Quantity۱۱۱۱
Power InputW۵۰۵۷۶۷۹۰
Water Flow VolumeKg/h۶۲۰۷۰۰۹۴۰۱۱۵۰
Hydraulic ResistancekPa۲۶۲۷۲۹۳۱
Max. Working pressureMPa۱٫۶۱٫۶۱٫۶۱٫۶
Dimension(W×D×H)Net(Body)mm۶۱۵×۶۱۵×۲۶۳۶۱۵×۶۱۵×۲۶۳۶۱۵×۶۱۵×۲۶۳۸۳۵×۸۳۵×۲۵۰
Packing(Body)mm۷۰۰×۷۰۰×۳۳۰۷۰۰×۷۰۰×۳۳۰۷۰۰×۷۰۰×۳۳۰۹۱۰×۹۱۰×۳۱۰
Net(Panel)mm۶۵۰×۶۵۰×۵۵۶۵۰×۶۵۰×۵۵۶۵۰×۶۵۰×۵۵۹۵۰×۹۵۰×۵۵
Packing(Panel)mm۷۱۰×۷۱۰×۸۰۷۱۰×۷۱۰×۸۰۷۱۰×۷۱۰×۸۰۱۰۰۰×۱۰۰۰×۱۰۰
WeightNet/Gross(Body)kg۲۰/۲۱٫۵۲۰/۲۱٫۵۲۱/۲۲٫۵۲۴٫۵/۲۸
Net/Gross(Panel)kg۳/۵۳/۵۳/۵۵/۷
Inlet/Outlet Water PipeRc3/4″(DN20)
Drain PipeR3/4″(DN20)
Stuffing Quantity(20/40/40H)۱۳۵/۲۶۴/۳۰۶۱۳۵/۲۶۴/۳۰۶۱۳۵/۲۶۴/۳۰۶۶۴/۱۳۴/۱۵۲

 

ModelG4WF800P1G4WF1000P1G4WF1200P1G4WF1400P1
Air VolumeHi SpeedCFM۸۰۰۱۰۰۰۱۲۰۰۱۴۰۰
Medium SpeedCFM۶۰۰۷۵۰۹۰۰۱۰۵۰
Low SpeedCFM۴۰۰۵۰۰۶۰۰۷۰۰
m3/h۶۸۰۸۵۰۱۰۲۰۱۱۹۰
Cooling CapacityHi SpeedW۷۲۱۰۹۰۱۸۱۰۸۱۰۱۲۶۱۱
Medium SpeedW۶۱۲۹۷۶۶۵۹۱۸۹۱۰۷۱۹
Low SpeedW۴۶۸۷۵۸۶۲۷۰۲۷۸۱۹۷
Heating CapacityHi SpeedW۱۰۸۰۷۱۳۵۱۲۱۶۲۰۵۱۸۹۰۱
Medium SpeedW۹۱۸۶۱۱۴۸۵۱۳۷۷۴۱۶۰۶۶
Low SpeedW۷۰۲۵۸۷۸۳۱۰۵۵۳۱۲۲۸۶
Noise LeveldB(A)≤۴۵≤۴۸≤۵۰≤۵۱
Fan MotorFan Quantity۱۱۱۱
Motor Quantity۱۱۱۱
Power InputW۱۳۱۱۴۵۱۸۶۲۲۵
Water Flow Volumekg/h۱۴۰۰۱۶۸۰۱۸۲۰۲۲۴۵
Hydraulic ResistancekPa۳۴۳۶۳۹۴۴
Max. Working pressureMPa۱٫۶۱٫۶۱٫۶۱٫۶
Dimension(W×D×H)Net(Body)mm۸۳۵×۸۳۵×۲۵۰۸۳۵×۸۳۵×۲۹۰۸۳۵×۸۳۵×۲۹۰۸۳۵×۸۳۵×۲۹۰
Packing(Body)mm۹۱۰×۹۱۰×۳۱۰۹۱۰×۹۱۰×۳۵۰۹۱۰×۹۱۰×۳۵۰۹۱۰×۹۱۰×۳۵۰
Net(Panel)mm۹۵۰x950x55۹۵۰x950x55۹۵۰x950x55۹۵۰x950x55
Packing(Panel)mm۱۰۰۰x1000x100۱۰۰۰x1000x100۱۰۰۰x1000x100۱۰۰۰x1000x100
WeightNet/Gross(Body)kg۲۵٫۵/۲۹۲۶٫۵/۳۱۲۸/۳۲٫۵۲۸/۳۲٫۵
Net/Gross(Panel)kg۵/۷۵/۷۵/۷۵/۷
Inlet/Outlet Water PipeRc3/4″(DN20)
Drain PipeR3/4″(DN20)