فن کویل کاستی چهار طرفه

فن کویل کاستی چهار طرفهReviewed by Green on Sep 10Rating:
 • قابلیت اتصال به هوای تازه
 • دارای ریموت کنترل بی سیم
 • دارای پمپ درین با دهانه پمپاژحداقل ۸۰۰  میلی متر
 • فن گریز از مرکز
 • کم صدا
 • تعمیر و نگهداری آسان
 • قابلیت عیب یابی به صورت کدینگ
 • فن سه سرعته
 • دارای تایمر روشن و خاموش
 • دارای Auto start
 • فیلتر قابل شستشو
Model G4WF300P1 G4WF400P1 G4WF500P1 G4WF600P1
Air Volume Hi Speed CFM ۳۰۰ ۴۰۰ ۵۰۰ ۶۰۰
Medium Speed CFM ۲۲۵ ۳۰۰ ۳۷۵ ۴۵۰
Low Speed CFM ۱۵۰ ۲۰۰ ۲۵۰ ۳۰۰
 

 

 

Cooling Capacity

Hi Speed W ۲۷۱۲ ۳۶۱۸ ۴۵۱۴ ۵۴۰۶
Medium Speed W ۲۳۰۵ ۳۰۷۵ ۳۸۳۷ ۴۵۹۵
Low Speed W ۱۷۶۳ ۲۳۵۲ ۲۹۳۴ ۳۵۱۴
Heating Capacity Hi Speed W ۴۰۷۰ ۵۴۱۸ ۶۷۶۷ ۸۱۱۵
Medium Speed W ۳۴۶۰ ۴۶۰۵ ۵۷۵۲ ۶۸۹۸
Low Speed W ۲۴۶۴ ۳۵۲۲ ۴۳۹۹ ۵۲۷۵
Noise Level dB(A) ≤۳۹ ≤۴۰ ≤۴۲ ≤۴۴
Fan Motor Fan Quantity ۱ ۱ ۱ ۱
Motor Quantity ۱ ۱ ۱ ۱
Power Input W ۵۰ ۵۷ ۶۷ ۹۰
Water Flow Volume Kg/h ۶۲۰ ۷۰۰ ۹۴۰ ۱۱۵۰
Hydraulic Resistance kPa ۲۶ ۲۷ ۲۹ ۳۱
Max. Working pressure MPa ۱٫۶ ۱٫۶ ۱٫۶ ۱٫۶
Dimension(W×D×H) Net(Body) mm ۶۱۵×۶۱۵×۲۶۳ ۶۱۵×۶۱۵×۲۶۳ ۶۱۵×۶۱۵×۲۶۳ ۸۳۵×۸۳۵×۲۵۰
Packing(Body) mm ۷۰۰×۷۰۰×۳۳۰ ۷۰۰×۷۰۰×۳۳۰ ۷۰۰×۷۰۰×۳۳۰ ۹۱۰×۹۱۰×۳۱۰
Net(Panel) mm ۶۵۰×۶۵۰×۵۵ ۶۵۰×۶۵۰×۵۵ ۶۵۰×۶۵۰×۵۵ ۹۵۰×۹۵۰×۵۵
Packing(Panel) mm ۷۱۰×۷۱۰×۸۰ ۷۱۰×۷۱۰×۸۰ ۷۱۰×۷۱۰×۸۰ ۱۰۰۰×۱۰۰۰×۱۰۰
Weight Net/Gross(Body) kg ۲۰/۲۱٫۵ ۲۰/۲۱٫۵ ۲۱/۲۲٫۵ ۲۴٫۵/۲۸
Net/Gross(Panel) kg ۳/۵ ۳/۵ ۳/۵ ۵/۷
Inlet/Outlet Water Pipe Rc3/4″(DN20)
Drain Pipe R3/4″(DN20)
Stuffing Quantity(20/40/40H) ۱۳۵/۲۶۴/۳۰۶ ۱۳۵/۲۶۴/۳۰۶ ۱۳۵/۲۶۴/۳۰۶ ۶۴/۱۳۴/۱۵۲

 

Model G4WF800P1 G4WF1000P1 G4WF1200P1 G4WF1400P1
Air Volume Hi Speed CFM ۸۰۰ ۱۰۰۰ ۱۲۰۰ ۱۴۰۰
Medium Speed CFM ۶۰۰ ۷۵۰ ۹۰۰ ۱۰۵۰
Low Speed CFM ۴۰۰ ۵۰۰ ۶۰۰ ۷۰۰
m3/h ۶۸۰ ۸۵۰ ۱۰۲۰ ۱۱۹۰
Cooling Capacity Hi Speed W ۷۲۱۰ ۹۰۱۸ ۱۰۸۱۰ ۱۲۶۱۱
Medium Speed W ۶۱۲۹ ۷۶۶۵ ۹۱۸۹ ۱۰۷۱۹
Low Speed W ۴۶۸۷ ۵۸۶۲ ۷۰۲۷ ۸۱۹۷
Heating Capacity Hi Speed W ۱۰۸۰۷ ۱۳۵۱۲ ۱۶۲۰۵ ۱۸۹۰۱
Medium Speed W ۹۱۸۶ ۱۱۴۸۵ ۱۳۷۷۴ ۱۶۰۶۶
Low Speed W ۷۰۲۵ ۸۷۸۳ ۱۰۵۵۳ ۱۲۲۸۶
Noise Level dB(A) ≤۴۵ ≤۴۸ ≤۵۰ ≤۵۱
Fan Motor Fan Quantity ۱ ۱ ۱ ۱
Motor Quantity ۱ ۱ ۱ ۱
Power Input W ۱۳۱ ۱۴۵ ۱۸۶ ۲۲۵
Water Flow Volume kg/h ۱۴۰۰ ۱۶۸۰ ۱۸۲۰ ۲۲۴۵
Hydraulic Resistance kPa ۳۴ ۳۶ ۳۹ ۴۴
Max. Working pressure MPa ۱٫۶ ۱٫۶ ۱٫۶ ۱٫۶
Dimension(W×D×H) Net(Body) mm ۸۳۵×۸۳۵×۲۵۰ ۸۳۵×۸۳۵×۲۹۰ ۸۳۵×۸۳۵×۲۹۰ ۸۳۵×۸۳۵×۲۹۰
Packing(Body) mm ۹۱۰×۹۱۰×۳۱۰ ۹۱۰×۹۱۰×۳۵۰ ۹۱۰×۹۱۰×۳۵۰ ۹۱۰×۹۱۰×۳۵۰
Net(Panel) mm ۹۵۰x950x55 ۹۵۰x950x55 ۹۵۰x950x55 ۹۵۰x950x55
Packing(Panel) mm ۱۰۰۰x1000x100 ۱۰۰۰x1000x100 ۱۰۰۰x1000x100 ۱۰۰۰x1000x100
Weight Net/Gross(Body) kg ۲۵٫۵/۲۹ ۲۶٫۵/۳۱ ۲۸/۳۲٫۵ ۲۸/۳۲٫۵
Net/Gross(Panel) kg ۵/۷ ۵/۷ ۵/۷ ۵/۷
Inlet/Outlet Water Pipe Rc3/4″(DN20)
Drain Pipe R3/4″(DN20)