چیلر آب خنک اسکرو

چیلر آب خنک اسکروReviewed by Green on Sep 10Rating:
  • دوستدار محیط زیست R134a -استفاده از مبرد
  • مصرف انرژی بسیار پایین
  • کم صدا و بدون لرزش
  • استفاده از برند های بین المللی تولید کننده کمپرسورهای اسکرو
  • گستره ظرفیت از۷۰ الی ۳۰۰ تن تبرید
  • Flooded جهت راندمان بالاتر از نوع Shell & Tube-اواپراتور
ModelGWCCM340P3T1GWCCM440P3T1GWCCM540P3T1GWCCM690P3T1
Cooling  CapacityTR۹۷۱۲۵۱۵۳۱۹۶
kW۳۴۰۴۴۰۵۴۰۶۹۰
Electric DataPower SupplyV~,Hz,Ph۳۸۰~۴۱۵,۵۰,۳
Cooling Power InputkW۶۰۷۷۹۴۱۲۰
COPW/W۵٫۶۶۵٫۷۱۵٫۷۴۵٫۷۵
CompressorTypeSemi hermetic screw
QuantityPieces۱۱۱۱
BrandHanbell
Air-side Heat ExchangerHeat Exchanger TypeShell & Tube
Water Flowm3/h۷۳۹۵۱۱۶۱۴۸
Water side heat exchangerTypeShell & Tube
Pressure  DropkPa۵۵۴۹۵۳۴۶
Water Flow Volumem3/h۵۸۷۶۹۳۱۱۹
Max. pressureMpa۱۱۱۱
Connection TypeVictaulic coupling
Dimension(W×D×H)Netmm۳۵۵۰*۱۲۲۰*۱۷۳۰۳۵۵۰*۱۲۲۰*۱۸۰۰۳۵۵۰*۱۲۲۰*۱۹۰۰۳۶۰۰*۱۴۲۰*۲۰۰۰
WeightNetkg۲۵۰۰۲۵۸۰۲۹۵۰۳۵۵۰
Runningkg۲۷۰۰۲۸۲۰۳۲۲۰۳۸۷۰
RefrigerantRefrigerantR134a
Refrigerant Control MethodEXV+Orifice
Inlet/Outlet Water Pipemm۱۵۰۱۵۰۱۵۰۲۰۰
ModelGWCCM805P3T1GWCCM890P3T1GWCCM1080P3T1GWCCM1200P3T1
Cooling  CapacityTR۲۰۵۲۲۹۲۵۳۳۰۷
kW۸۰۵۸۹۰۱۰۸۰۱۲۰۰
Electric DataPower SupplyV~,Hz,Ph۳۸۰~۴۱۵,۵۰,۳
Cooling Power InputkW۱۴۰۱۵۵۱۸۶۲۰۶
COPW/W۵٫۷۵۵٫۷۴۵٫۸۱۵٫۸۲
CompressorTypeSemi hermetic screw
QuantityPieces۱۱۲۲
BrandHanbell
Air-side Heat ExchangerHeat Exchanger TypeShell & Tube
Water Flowm3/h۱۷۳۱۹۱۲۳۲۲۵۸
Water side heat exchangerTypeShell & Tube
Pressure  DropkPa۳۹۳۹۸۸۸۷
Water Flow Volumem3/h۱۳۸۱۵۳۱۸۶۲۰۶
Max pressureMpa۱۱۱۱
Connection TypeVictaulic coupling
Dimension(W×D×H)Netmm۳۶۰۰*۱۴۲۰*۲۰۲۰۳۶۰۰*۱۴۲۰*۲۰۲۰۴۶۰۰*۱۵۲۰*۲۰۳۵۴۶۰۰*۱۵۲۰*۲۰۳۵
WeightNetkg۴۰۵۰۴۱۵۰۶۷۰۰۶۹۰۰
Runningkg۴۴۲۰۴۵۵۰۷۲۵۰۷۴۹۰
RefrigerantRefrigerantR134a
Refrigerant Control MethodEXV+Orifice
Inlet/Outlet Water Pipemm۲۰۰۲۰۰۲۰۰۲۰۰
ModelGWCCM805P3T1GWCCM890P3T1GWCCM1080P3T1GWCCM1200P3T1
Cooling  CapacityTR۲۰۵۲۲۹۲۵۳۳۰۷
kW۸۰۵۸۹۰۱۰۸۰۱۲۰۰
Electric DataPower SupplyV~,Hz,Ph۳۸۰~۴۱۵,۵۰,۳
Cooling Power InputkW۱۴۰۱۵۵۱۸۶۲۰۶
COPW/W۵٫۷۵۵٫۷۴۵٫۸۱۵٫۸۲
ModelGWCCM805P3T1GWCCM890P3T1GWCCM1080P3T1GWCCM1200P3T1
Cooling  CapacityTR۲۰۵۲۲۹۲۵۳۳۰۷
kW۸۰۵۸۹۰۱۰۸۰۱۲۰۰
Electric DataPower SupplyV~,Hz,Ph۳۸۰~۴۱۵,۵۰,۳
Cooling Power InputkW۱۴۰۱۵۵۱۸۶۲۰۶
COPW/W۵٫۷۵۵٫۷۴۵٫۸۱۵٫۸۲