یونیت داخلی سقفی توکار باریک

یونیت داخلی سقفی توکار باریکReviewed by Green on Sep 11Rating:
  • قابلیت اتصال به هوای تازه
  • دارای ریموت کنترل سیمی
  • بدنه با ارتفاع کم جهت جانمایی رد سقف کاذب
  • دارای پمپ درین(به صورت سفارشی)
ModelIDGRV07P1IDGRV09P1IDGRV12P1
Power SupplyV~,Hz,Ph۲۲۰~۲۴۰,۵۰,۱۲۲۰~۲۴۰,۵۰,۱۲۲۰~۲۴۰,۵۰,۱
CapacityCoolingkW۲٫۲۲٫۸۳٫۶
HeatingkW۲٫۵۳٫۰۴٫۳
UnitIndoor Air Flow (Hi/Mi/Lo)m3/h۴۸۰/۳۹۰/۳۲۰۴۸۰/۳۹۰/۳۲۰۵۹۰/۴۳۰/۳۹۰
Noise Level(Hi/Mi/Lo)dB(A)۳۰/۲۶/۲۳۳۰/۲۶/۲۳۳۲/۲۸/۲۵
External Static PressurePa۱۰/۳۰۱۰/۳۰۱۰/۳۰
Unit Dimension (W*H*D)mm۸۴۰x440x185۸۴۰x440x185۸۴۰x440x185
Packing (W*H*D)mm۱۰۳۰x525x250۱۰۳۰x525x250۱۰۳۰x525x250
Net WeightKg۱۵٫۵۱۵٫۵۱۶٫۵
Gross WeightKg۱۹۱۹۲۰
Refrigerant PipeLiquid Sidemm۶٫۳۵۶٫۳۵۶٫۳۵
Gas Sidemm۹٫۵۲۹٫۵۲۱۲٫۷
DrainagemmR3/4in(DN20)R3/4in(DN20)R3/4in(DN20)

sss

ModelIDGRV16P1IDGRV18P1IDGRV24P1
Power SupplyV~,Hz,Ph۲۲۰~۲۴۰,۵۰,۱۲۲۰~۲۴۰,۵۰,۱۲۲۰~۲۴۰,۵۰,۱
CapacityCoolingKw۴٫۵۵٫۶۷٫۱
HeatingKw۵٫۰۶٫۰۸٫۰
UnitIndoor Air Flow (Hi/Mi/Lo)m3/h۸۵۰/۶۸۰/۵۷۵۸۵۰/۶۸۰/۵۷۵۱۰۰۰/۸۱۰/۶۸۵
Noise Level(Hi/Mi/Lo)Db(A)۳۸/۳۵/۳۲۳۸/۳۵/۳۲۳۹/۳۶/۳۲
External Static PressurePa۱۰/۳۰۱۰/۳۰۱۰/۳۰
Unit Dimension (W*H*D)mm۱۱۶۰x460x185۱۱۶۰x460x185۱۱۶۰x460x185
Packing (W*H*D)mm۱۳۵۰x545x250۱۳۵۰x545x250۱۳۵۰x545x250
Net WeightKg۲۰۲۰۲۲
Gross WeightKg۲۴۲۴۲۶
Refrigerant PipeLiquid Sidemm۶٫۳۵۶٫۳۵۹٫۵۲
Gas Sidemm۱۲٫۷۱۲٫۷۱۵٫۸۸
DrainagemmR3/4in(DN20)R3/4in(DN20)R3/4in(DN20)