یونیت داخلی کاستی دو طرفه

یونیت داخلی کاستی دو طرفهReviewed by Green on Sep 11Rating:
  • دارای پمپ درین با دهانه پمپاژ۷۵۰ میلی متر
  • دارای ریموت کنترل بی سیم
  • نمایشگر دیجیتال
  • کم صدا
ModelIndoorI2WGRV09P1I2WGRV12P1I2WGRV16P1I2WGRV18P1I2WGRV24P1
Power SupplyV~,Hz,Ph۲۲۰~۲۴۰,۵۰,۱۲۲۰~۲۴۰,۵۰,۱۲۲۰~۲۴۰,۵۰,۱۲۲۰~۲۴۰,۵۰,۱۲۲۰~۲۴۰,۵۰,۱
CapacityCoolingkW۲٫۸۳٫۶۴٫۵۵٫۶۷٫۱
HeatingkW۳٫۲۴٫۰۵۶٫۳۸
UnitIndoor Air Flow (Hi/Mi/Lo)m3/h۵۵۰۶۲۰۷۸۰۱۰۰۰۱۱۶۵
Noise Level(Hi/Mi/Lo)dB(A)۳۶/۳۲/۲۹۳۶/۳۲/۲۹۳۹/۳۵/۳۰۳۹/۳۵/۳۰۴۳/۳۹/۳۶
Net Dimension (W×D×H)mm۸۴۰x520x315۸۴۰x520x315۹۶۰x520x315۹۶۰x520x315۱۲۰۰x520x315
Packing Dimension (W×D×H)mm۱۱۴۵x685x395۱۱۴۵x685x395۱۲۶۵x685x395۱۲۶۵x685x395۱۵۰۵x685x395
Net WeightKg۳۱۳۱۳۶۳۶۳۹
Gross WeightKg۳۸۳۸۴۳۴۳۴۶
PanelNet Dimension (W×D×H)mm۱۰۸۳x630x33۱۰۸۳x630x33۱۲۰۳x630x33۱۲۰۳x630x33۱۴۴۳x630x33
Packing Dimension (W×D×H)mm۱۱۰۰x665x175۱۱۰۰x665x175۱۲۲۰x665x175۱۲۲۰x665x175۱۴۶۰x665x175
Net WeightKg۴٫۵۴٫۵۵۵۷٫۵
Gross WeightKg۶٫۵۶٫۵۷۷۱۱٫۵
Refrigerant PipeLiquid Sidemm۶٫۳۵۶٫۳۵۶٫۳۵۶٫۳۵۹٫۵۲
Gas Sidemm۱۲٫۷۱۲٫۷۱۲٫۷۱۲٫۷۱۵٫۸۸
DrainagemmR3/4in(DN20)R3/4in(DN20)R3/4in(DN20)R3/4in(DN20)R3/4in(DN20)