یونیت داخلی کاستی یک طرفه

یونیت داخلی کاستی یک طرفهReviewed by Green on Sep 11Rating:
  • دارای پمپ درین با دهانه پمپاژ ۷۵۰ میلی متر
  • دارای ریموت کنترل بی سیم
  • نمایشگر دیجیتال
  • کم صدا
ModelIndoorI1WGRV09P1I1WGRV12P1I1WGRV18P1I1WGRV24P1
Power SupplyV~,Hz,Ph۲۲۰~۲۴۰,۵۰,۱۲۲۰~۲۴۰,۵۰,۱۲۲۰~۲۴۰,۵۰,۱۲۲۰~۲۴۰,۵۰,۱
CapacityCoolingkW۲٫۸۳٫۶۵٫۶۷٫۱
HeatingkW۳٫۲۴٫۰۶٫۳۸
UnitIndoor Air Flow (Hi/Mi/Lo)m3/h۵۳۰۶۰۰۹۱۰۱۰۰۰
Noise Level(Hi/Mi/Lo)dB(A)۳۶/۳۴/۳۲۳۸/۳۶/۳۴۴۳/۴۰/۳۷۴۴/۴۱/۳۸
Net Dimension (W×D×H)mm۸۷۰x460x250۸۷۰x460x250۱۱۸۰x495x290۱۱۸۰x495x290
Packing Dimension (W×D×H)mm۱۱۳۰x570x335۱۱۳۰x570x335۱۴۴۰x660x385۱۴۴۰x660x385
Net WeightKg۲۴۲۶۳۸۳۸
Gross WeightKg۳۱۳۳۴۵۴۵
PanelNet Dimension (W×D×H)mm۱۰۷۰x520x33۱۰۷۰x520x33۱۳۸۰x550x33۱۳۸۰x550x33
Packing Dimension (W×D×H)mm۱۰۸۵x555x175۱۰۸۵x555x175۱۴۰۰x585x175۱۴۰۰x585x175
Net WeightKg۳۳۵۵
Gross WeightKg۵۵۷۷
Refrigerant PipeLiquid Sidemm۶٫۳۵۶٫۳۵۶٫۳۵۹٫۵۲
Gas Sidemm۱۲٫۷۱۲٫۷۱۲٫۷۱۵٫۸۸
DrainagemmR3/4in(DN20)R3/4in(DN20)R3/4in(DN20)R3/4in(DN20)