چیلر اسکرو و هواخنک

چیلر اسکرو و هواخنکReviewed by Green on Sep 10Rating:
  • دوستدار محیط زیستR134a -استفاده از مبرد
  • مصرف انرژی بسیار پایین
  • کم صدا و بدون لرزش
  • کمپرسور اسکرو با قابلیت تنظیم چندگانه حالت کارکرد
  • استفاده از برند های بین المللی تولید کننده کمپرسورهای اسکرو
  • گستره ظرفیت از ۱۰۸ الی ۴۰۴ تن تبرید
  • جهت راندمان بالاترShell & Tube-اواپراتور
  • امکان استفاده در مناطق معتدل و گرمسیری
ModelGACCM380P3T1GACCM500P3T1GACCM600P3T1GACCM720P3T1
Cooling  CapacityTR۱۰۸۱۴۲۱۷۱۲۰۵
kW۳۸۰۵۰۰۶۰۰۷۲۰
Electric DataPower SupplyV~,Hz,Ph۳۸۰~۴۱۵,۵۰,۳
Cooling Power InputkW۱۲۴۱۵۹۱۸۷۲۳۴
Cooling CurrentA۲۱۲۲۷۱۳۱۹۳۹۸
Max. Input currentA۲۸۷۳۶۸۴۱۲۵۲۳
CompressorTypeSemi Hermetic Screw Compressor
QuantityPieces۱۱۱۱
BrandBitzer
Air-side Heat ExchangerHeat Exchanger TypeFin-coil
Fan QuantityPieces۶۸۱۰۱۰
Air Flow Volumem3/h۲۳۰۰۰*۶۲۳۰۰۰*۸۲۳۰۰۰*۱۰۲۳۰۰۰*۱۰
Water side heat exchangerTypeHigh-efficiency shell and tube heat exchanger(DX)
Pressure  DropkPa۳۹۵۴۵۶۵۸
Water Flow Volumem3/h۶۵۸۶۱۰۳۱۲۴
Water contentL۲۲۲۳۰۸۳۴۰۵۲۰
Max. pressureMpa۱۱۱۱
Connection TypeVictaulic coupling
Dimension(W×D×H)Netmm۳۸۱۰×۲۲۸۰×۲۳۷۰۴۸۶۵×۲۲۸۰×۲۳۷۰۵۸۰۰×۲۲۸۰×۲۳۷۰۵۸۰۰×۲۲۸۰×۲۳۷۰
WeightNetkg۳۳۲۰۴۳۳۰۵۰۰۰۵۰۰۰
Runningkg۳۵۴۰۴۶۴۰۵۳۴۰۶۰۲۰
RefrigerantRefrigerantR-134a
Refrigerant Control MethodEXV
Inlet/Outlet Water Pipemm۱۲۵۱۲۵۱۲۵۱۵۰
ModelGACCM380P3T1GACCM500P3T1GACCM600P3T1GACCM720P3T1
Cooling  CapacityTR۱۰۸۱۴۲۱۷۱۲۰۵
kW۳۸۰۵۰۰۶۰۰۷۲۰
Electric DataPower SupplyV~,Hz,Ph۳۸۰~۴۱۵,۵۰,۳
Cooling Power InputkW۱۲۴۱۵۹۱۸۷۲۳۴
Cooling CurrentA۲۱۲۲۷۱۳۱۹۳۹۸
Max. Input currentA۲۸۷۳۶۸۴۱۲۵۲۳
CompressorTypeSemi Hermetic Screw Compressor
QuantityPieces۱۱۱۱
BrandBitzer
Air-side Heat ExchangerHeat Exchanger TypeFin-coil
Fan QuantityPieces۶۸۱۰۱۰
Air Flow Volumem3/h۲۳۰۰۰*۶۲۳۰۰۰*۸۲۳۰۰۰*۱۰۲۳۰۰۰*۱۰
Water side heat exchangerTypeHigh-efficiency shell and tube heat exchanger(DX)
Pressure  DropkPa۳۹۵۴۵۶۵۸
Water Flow Volumem3/h۶۵۸۶۱۰۳۱۲۴
Water contentL۲۲۲۳۰۸۳۴۰۵۲۰
Max. pressureMpa۱۱۱۱
Connection TypeVictaulic coupling
Dimension(W×D×H)Netmm۳۸۱۰×۲۲۸۰×۲۳۷۰۴۸۶۵×۲۲۸۰×۲۳۷۰۵۸۰۰×۲۲۸۰×۲۳۷۰۵۸۰۰×۲۲۸۰×۲۳۷۰
WeightNetkg۳۳۲۰۴۳۳۰۵۰۰۰۵۰۰۰
Runningkg۳۵۴۰۴۶۴۰۵۳۴۰۶۰۲۰
RefrigerantRefrigerantR-134a
Refrigerant Control MethodEXV
Inlet/Outlet Water Pipemm۱۲۵۱۲۵۱۲۵۱۵۰